Thursday, April 26, 2007

I wonder how the operators communicate nowadays?

Kasi alam nilang baka ma "Hello Garci" sila. so ano kaya ang precautionary measures ang ginagamit ng mga COMELEC at military dagdag bawas operators para hindi sila ma-wiretap ng ISAFP? Secure lines?

1 comment:

mschumey07 said...

I suppose they now use the Morse Code. No evidence such as taped conversations and Hello Garci.