Wednesday, June 29, 2005

Downloadable transcript and audio file of Susan Roces' Speech

here in PCIJ.

(Transcript in PDF format)

2 comments:

Anonymous said...

She is good!

veteran said...

Hindi ko akalain na magaling siya magsalita. Nakakahanga. Siya kaya ang dapat magpalit? o si Brother Eddie? o si Pimentel? Sa totoo lang, maraming puwede magpalit.